01.11— 07.11.18

Ballon | Kino

08.11— 14.11.18

Werk ohne Autor | Kino

15.11— 21.11.18

Wackersdorf | Kino

22.11— 28.11.18

A Star is Born | Kino

29.11— 05.12.18

Der Vorname | Kino